Szerzői oldal

Grendel Lajos
( 1948 )

» Hűtlenek (1979)
» Éleslövészet (1981)
» Hazám, Abszurdisztán (1998)

Életrajz

1948. április 6-án született Léván
1968-73 magyar-angol szakos a pozsonyi egyetemen
1973-90 a Madách Könyvkiadó lektora
1990 az FMK (Független Magyar Kezdeményezés) parlamenti képviselője
1990-92 az Irodalmi Szemle főszerkesztője
1991 a Kalligram Könyvkiadó alapító szerkesztője
1992 a Kalligram című lap alapítója és főszerkesztője
1994 a Kalligram Könyvkiadó igazgatója

Főbb díjai:
1982 Madách Imre-díj, 1986 A Szlovák Írók Szövetségének Díja, 1987 Év Könyve Jutalom, 1989 Déry Tibor-jutalom, 1989 Érdemes Művész,
1990 József Attila-díj, 1990 A Szlovák Írószervezetek Társulásának díja, 1995 Füst Milán-díj, 1996 Ady Endre-díj, 1999 Kossuth-díj

Hűtlenek
1979

Grendel eredetileg matematikusnak készült, de amikor tizenhat évesen elvesztette szeretett édesapját, rá kellett ébrednie, hogy a világ nem olyan racionális és kiszámítható, mint gondolta. Első novelláskötetének ifjúkort idéző világában, ahogy ő maga fogalmazott egy interjúban, minden jelenség többarcú, minden cselekedet ambivalens, s minden érték kétértelmű (...), semmiről sem állítható, hogy öröktől fogva ilyen vagy olyan, erkölcsös vagy erkölcstelen, jó vagy rossz, fenséges vagy nevetséges. Mindet a helyzet dönt el. A konkrét, az egyszeri helyzet. S az ember szüntelenül helyzetben van, egyik helyzetből a másikba lép át. (...) Egyetlen kérdés foglalkoztatott, s foglalkoztat ma is igazán: az öntörvényű, szabad cselekvés esélyei. Mégpedig itt és most, szlovákiai magyar emberként.

Éleslövészet
1981

Grendel Lajos első regénye a jelen megértéséhez és a jövőbeni lehetőségek felmérése végett az apák és a nagyapák történetéhez fordul, és a történelmi helyzeteket elemzi. Ezt a múltat lehet vállalni, s épp úgy lehet látványosan megtagadni is. Éppen csak kitérni nem lehet előle. Mert benne van a reflexeinkben, a tudatalattinkban... S hogy mit jelent ez a történelem a számomra? Terhet. Az, hogy magyar vagyok, méghozzá nemzetiségi magyar, azt is jelenti, hogy vállalom, illetve mind a hatszázezren vállaljuk a múltat kritikusan szembenézve vele vagyis vállalunk egy folytonosságot szellemi és jogi értelemben egyaránt.

Hazám, Abszurdisztán
1998

A szerző összegyűjtött esszéinek és cikkeinek gyűjteménye Grendel fontos politikusi és gondolkodói szerepét mutatja a szlovákiai magyarság életében; a kötet megoldásokat és módszereket keres arra, hogyan lehetséges szlovákok és magyarok, anyaországiak és kisebbségiek együttélése, egymás megértése és segítése, őrjöngő indulatok és ultranacionalista ábrándok helyett. Másfél, két évvel ezelőtt Csehszlovákiát Abszurdisztánnak nevezte a nyugati sajtó írta le fontos 1990-es esszéjében, és így folytatja: Biztos vagyok benne, hogy ennek az elnevezést az érvényességét kiterjeszthetjük az Oderától és Lajtától keletre terjedő egész térségre. Életünk értékzavarok, tudatzavarok, nemzeti identitászavarok és példátlan gazdasági zűrvazar és csőd közepette telik nem egyhangúan. Közép és Kelet-Európa íróinak az a nagy esélye adatott meg most, hogy megtalálja az Abszurdisztánt mint valaha Musil Kákániát leghívebben kifejező abszurdisztáni irodalom stílusát, nyelvét és műfaját ...

Töltse le a szerzőról szóló információkat PDF formátumban!