Szerzői oldal

Németh Gábor
( 1956 )

» A huron tó (1988)
» Elnézhető látkép (2003)
» Zsidó vagy? (2004)

Életrajz

(Gabriely György írói álnéven is)
1956. november 23-án Budapesten született
1975-1979 a budapesti Tanárképző Főiskola magyar történelem szakán végez
1983 elvégzi a MÚOSZ Bálint György Újságíró Iskoláját
1980-1985 a Napi Világgazdaság munkatársa
1985 88 a Design Center munkatársa
1986 a 84-es kijárat szerkesztője
1989 az Ipari Forma munkatársa
1989 1991 a Riport munkatársa
1991 a JAK-füzetek szerkesztője
1991-1994 a Magyar Napló prózarovatának szerkesztője
1994 a Magyar Napló megbízott felelős szerkesztője
1994-2000 az Orpheus szerkesztője
1994- a Magyar Rádió Irodalmi Osztályának szerkesztője
1999- az Octogon szerkesztője

Főbb díjak:
1991 IRAT Nívódíj, 1996 Holmi novellapályázatának díja, 1998 Magyar Filmszemle: A legjobb forgatókönyv díja, 2004 József Attila-díj, 2004 Szépírók Társasága díja, 2005 Márai Sándor-díj

A huron tó
1988

A huron tó 1998 Németh Gábor negyedik kötetének kisprózái (zárójeles címmel jelölt, lazán egymás mellé rendelt szövegei) olyan hiteles, igaz történetek, melyek azon a tételen alapulnak, miszerint az egyetlen dolog, amiről biztonsággal és kételyek nélkül állíthat valamit az ember, az önmaga ... a szövegek közti kohéziót egyedül Németh Gábor személye és személyisége adja, mert róla van szó, az ő gyerekkoráról, az ő fiatal(abb) koráról, az ő családjáról, barátairól, az ő gondolatairól, érzéseiről, tulajdonképpen véletlenszerűen, mozaikszerűen (Kovács Eszter). A tizenhét szöveg történeteket, emlékdarabokat mond el, és a könyvet összeállító szerző különféle szerkesztői-nyomdatechnikai eljárásokkal friss reflexiókat ékel a korábbi mondatokba. Minden valószínűség szerint az az állandó szinten tartott és működtetett látásmód tesz bizalmas és cinkos olvasójává Németh Gábor éntörténetének, amely felér itt és most akár egy századvégi indiánéval: mélyreható és lényegretörő, ugyanakkor rövid és egyszerű - írja a könyvről Bombitz Attila.

Elnézhető látkép
2003

Elnézhető látkép 2003 A kötet valójában a szerző első három könyvét gyűjti egybe, melyeket rövid (távolságtartó) előszóval kapcsol össze: Mintha fölérnél valahová. Visszanézni, hát, egészen csodálatos. A ló legel, te bámészkodsz, az ülepedről ne beszéljünk. Az a kanyargós odalenn nyilván az út. A három kötet mindegyikében felvetődik a személyesség, az elbeszélhetőség kérdése. Talán így kellene megpróbálni, mintha olyanhoz beszélne az ember, aki csukott szemmel, némán fekszik - olvassuk az Angyal és bábu elején. Németh Gábor első kötetének lényegére Mikola Gyöngyi tapint rá: A Semmi így, nagybetűvel elválaszthatatlan lesz metafizikai inverzétől, Istentől, olyan paradoxon, mint Jakob Böhme misztikus látomása a hideg és sötét tűzről. Az Angyal és bábu annak a dualitásnak a felismerése, mely szerint ha Istenről ma csak úgy tudunk beszélni, mint valamiről, ami nincs, akkor a semmiről leszünk kénytelenek úgy beszélni, mint valamiről, ami van . A végsőkig személytelen második kötet, A Semmi Könyvéből tovább halad a semmi közegében , és közben hagyja működni azt a szenzuális figyelmet, amely egy-egy tárgyat, mozzanatot állít a középpontjába, és azt írja le pontos mondatokban, a minimalista próza rokonaként. Teslár Ákos írja az Elnézhető látképről: miközben Németh Gábor könyveinek világában hangsúlyát veszti az elbeszélt ember, a látkép egyszerű elemeként megfosztódik metafizikai privilégiumaitól, a megszülető írások nem tudnak másról (mert nem tudnak máshonnan) szólni, mint arról, ami az embert tájtól, növénytől, állattól megkülönbözteti: hogy reflektáló tudatával felméri saját halandóságát, és a halál felől szemléli és méri az (emberi) életet. Ebben az értelemben Németh Gábor kiemelten a végtelenhez tartó nyelv írnoka, egyike azoknak a szerzőknek, akiken keresztül a nyelv távol tartja, a végtelenségig megkísérli elhalasztani a halált.

Zsidó vagy?
2004

Zsidó vagy? 2004 Az esszé-regény elbeszélője gyerekkorában, a legelső szenzuális tapasztalatok megszerzése utáni szinten (egy véletlenszerű iskolai mozilátogatáson) szembesül Auschwitz dokumentumaival, és a látvány hatására azt a szorongást éli át, hogy ő is az áldozatok közé tartozik, ő is részese annak az ismeretlen bűnnek, amely ezt az iszonyatos büntetést vonta maga után. Biztosra veszi, hogy ő is zsidó, és kutatni kezd a családi titok után. A következő tapasztalati réteg a nyelvé (és a társadalomé): a felnőttek világa tele van megmagyarázatlan elhallgatással és hazugsággal, egyáltalán nem bátorítják a kérdezősködést. Mint nemzedéktársa, Csaplár Vilmos írja: Németh Gábor könyve holokauszt utáni gyermekkor-reflexió, melyben a hatvanas-hetvenes évek szocialista Magyarországának valósága úgy jelenik meg, hogy nem jelenik meg. A könyv újdonsága, hogy az együttélésünk bizonyos kórságait olyan mélyre viszi le, ahol azoknak tulajdonképpen semmi keresnivalójuk nem lenne. Ettől fölszabadítóan rejtélyes, frenetikusan titkos, páratlanul ironikus . A könyv szervesen hozzátartozik a nemzedék önmegfogalmazásához, noha - mint Kálmán C. György megjegyzi - jelentősen módosít a vallomás szabályain; ironikus, nem tár föl sötét rejtelmeket, szétzilálja az élet oksági és időrendi kapcsolatait, az elbeszélő soha nem sajnálja vagy sajnáltatja magát, de főként: nincs meg az a mag, amit el kell mondania, amit semmiképpen nem tarthat magában. Éppen ezt keresi. Itt van ez a könyv - írja Margócsy István -, ez a pompás szöveg, amely ugyan azt ígéri, hogy a mai magyar értelmiségi diskurzus egyik legrémesebb, s ezért legfontosabb, s sok szempontból legértelmetlenebb kérdését járja majd körül (miközben egyszerűen, kérdő módban, címmé teszi, s ezáltal, kihívóan és provokatívan, egyszerre hordozza és egyszerre semlegesíti is) - ám ha végigolvastad a könyvet, s rengeteg mindent megtudtál a világról, a világhoz kialakítható viszonyoknak kiismerhetetlen, fenyegető és semmit érő sokféleségéről, akkor rájössz, hogy a könyv a durván és egyszerűen feltett kérdésre semmilyen egyszerű választ nem adott, körülírta, s ezáltal megkerülte a kérdés leegyszerűsítő naivságát, s mintha másról beszélt volna.

Töltse le a szerzőról szóló információkat PDF formátumban!