Szerzői oldal

Petőfi Sándor
( 1823 - 1849 )

» Összes Versei (1842-44)
» Az apostol (1948)

Életrajz

1823 Kiskőrösön született, eredeti neve Petrovics Sándor
1838 első verse az aszódi evangélikus gimnáziumban; Szabadszálláson élő családját a dunai árvíz tönkreteszi
1939-41 katonáskodik (Sopron, Graz, Zágráb, Károlyváros, Zágráb, Sopron)
1841-44 több színtársulatban is játszik az országban
1841-42 A Pápai református Kollégiumban tanul; barátsága Jókai Mórral. Vándorszínésznek áll, abbahagyja tanulmányait
1844 megjelenik első verseskötete
1844-45 a Pesti Divatlap segédszerkesztője
1846 megalakítja a Tízek Társaságát
1847 megismerkedik Arany Jánossal; feleségül veszi Szendrey Júliát
1848 a Nemzeti Múzeum lépcsőjén elszavalja a Nemzeti Dalt, a forradalmi ifjak szószólója
1849 a Szabadságharcban őrnagy a lengyel Bem "apó" alatt; valószínűleg Segesvárnál esik el

Összes Versei
1842-44

Összes Versei Petőfi korai verseire a népdal hagyománya hatott, később „az iskolázatlan, természetes költő” négy nyelven megtanul, és többek között Shelley, Heine, Schiller, Béranger és Moore verseit fordítja, valamint Shakespeare Coriolanusát. 1846-ra szaggatottabb, romantikusabb formát választ elégikus, tépelődő verseinek („Felhők”). Tájleíró költeményei a látvány pontos megjelenítése mellett szintén magukra öltik a romantika értékszemléletét, akárcsak tettvággyal teli, világszabadságot jövendölő, forradalmi versei („Egy gondolat bánt engemet”, „Nemzeti dal”). A szabadság és a szerelem érzése egybefonódik, bár szerelmes versei („Szeptember végén”) és a szabadságharc bukása táján írt költeményei között („Pacsirtaszót hallok megint”) újra felhangzik az elégikus tónus.

Az apostol
1948

Az apostol, 1948 Az 1848-as vértelen forradalom során Petőfi megtapasztalja eszméi ellentmondásait. Elbeszélő költeményében a romantikus próféta küldetéstudata szembe kerül az utca emberének közönyével. Az önéletrajzi vonásokkal fölruházott Szilveszter magányos forradalmár, ironikus Krisztus-alak, aki hiába áldozza fel magát az emberekért. A mű legérdekesebb rétegét a látomásos képek és Szilveszter belső monológjai adják.

Töltse le a szerzőról szóló információkat PDF formátumban!